Top E-Office Vietnamese
phần mềm quản lý thiết bị

Phần mềm quản lý thiết bị: định nghĩa và lợi ích

Phần mềm quản lý thiết bị là một thuật ngữ còn khá mới mẻ với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Thuật ngữ này đề cập đến các ứng dụng được sử dụng để quản lý các loại thiết bị khác nhau. Quản lý thiết bị bao gồm quản lý, giám sát và bảo trì cả tài sản cơ giới và thiết bị phi động cơ.

Thank you!

Your application is sent successfully.