Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Top E-Office Vietnamese
hybrid working làm việc hỗn hợp

Xu hướng làm việc Hybrid: 6 thách thức và giải pháp vận hành cho doanh nghiệp

Nhân viên nhận thấy sự thoải mái khi làm việc tại nhà, tự chọn khoảng thời gian làm việc năng suất nhất. Doanh nghiệp giảm tải không gian văn phòng làm việc, hạn chế dịch bệnh lây lan. Từ đó, mô hình làm việc Hybrid (kết hợp) được sinh ra thỏa mãn cả nhu cầu của cả 2 bên.

Thank you!

Your application is sent successfully.