Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Top E-Office Vietnamese
4 xu hướng chấm công nhân viên năm 2023

4 Xu hướng chấm công nhân viên được sử dụng 2023

Chấm công rất quan trọng trong doanh nghiệp. Đây là chứng từ quan trọng, căn cứ vào đó để tính lương cho nhân viên. Khác biệt với cách điều hành của những năm đầu khi chấm công ghi sổ, nay các doanh nghiệp đang có xu hướng áp dụng các phương pháp chuyên nghiệp, nhanh gọn để cắt giảm thời gian cho quy trình này. 4 cách dưới đây được dự báo là xu hướng mới mà các doanh nghiệp Việt sẽ áp dụng trong năm 2023

Top E-Office Vietnamese
Hr tech nâng cao trải nghiệm

Nâng cao trải nghiệm với HR tech

HR tech là một thuật ngữ dùng chung cho phần mềm và phần cứng liên quan đến việc tự động hóa các chức năng nguồn nhân lực của một tổ chức, bao gồm: lương, đãi ngộ cho nhân viên, thu nhận và quản lý tài năng, phân tích lực lượng lao động, quản lý hiệu suất và quản lý phúc lợi.

Top E-Office Vietnamese
phần mềm chấm công ITCloudSea

Phần mềm chấm công ITCloudSea có thể đáp ứng được những loại hình làm việc nào?

Theo khảo sát từ nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, ngoài thời gian làm việc cố định ngày 8 tiếng đồng hồ, vẫn còn nhiều hình thức làm việc khác nhau. Từ những nghiên cứu trên, chúng tôi đã nghiên cứu và cải tiến hệ thống chấm công để phù hợp với đa dạng mọi loại hình làm việc. Qua đó, chúng tôi hiện đang cung cấp 5 loại chính sách làm việc.

Top E-Office Vietnamese
quite quiting ngắt kết nối sau giờ làm

Xu hướng Quite Quiting – Ngắt kết nối sau giờ làm: đâu là nguyên nhân và giải pháp

Quite quiting nghĩa là một quy tắc làm việc, nhân viên chỉ làm việc trong những giờ theo quy định, và chỉ tương tác với nhau trong thời gian này. Họ không nghỉ việc, họ không chống đối, nhưng mà ngoài giờ hành chính, họ “ngắt kết nối” với toàn bộ đồng nghiệp, họ không nhận thêm một đầu việc gì từ sếp.

Thank you!

Your application is sent successfully.