partner

partner

Quy Trình Trở Thành Đối tác Bán Hàng

Đăng Ký Trở Thành Đại lý

Thẩm định
Đại lý

Thiết lập
ID/PW

Lựa chọn phần mềm

Ký kết
Hợp đồng

Trong trường hợp không có phiên bản ngôn ngữ của bạn
1. Hợp tác dịch Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh sang ngôn ngữ của bạn
2. Đối tác được cung cấp độc quyền dịch vụ trong vòng một năm khi đang thực hiện dịch thuật

Thanh toán: Trả sau (có thể thỏa thuận trong trường hợp sử dụng Paypal hoặc các phương thức thanh toán khác)

Chi phí ban đầu: không yêu cầu

Lợi nhận trung bình: 30% ~ 40%

Đối tượng: cá nhân hoặc doanh nghiệp đều có thể trở thành Đại lý

Quy trình trở thành đối tác cung cấp phần mềm CNTT

Đăng ký thành đối tác cung cấp phần mềm

Thẩm định
Đại lý

Thiết lập
ID/PW

Lựa chọn phần mềm

Ký kết hợp đồng cung cấp

Trong trường hợp phần mềm của bạn không hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, hãy đảm bảo các điều kiện dưới đây.
1. Cung cấp phần mềm với 2 phiên bản cơ bản là Ngôn ngữ bản xứ và tiếng Anh
2. Cung cấp Hướng dẫn sử dụng (ngôn ngữ bản xứ và tiếng Anh)
3. Hợp tác để cung cấp thêm các loại ngôn ngữ khác nếu được Đại lý tại các Quốc gia khác yêu cầu.

Thanh toán: Trả sau (có thể thỏa thuận trong trường hợp sử dụng Paypal hoặc các phương thức thanh toán khác)

Bán dịch vụ của bạn đến 31 Đại lý khác

Dịch vụ CNTT đa dạng

Lợi nhuận hấp dẫn

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Hỗ trợ đào tạo

Dịch vụ CNTT

Một phần mềm được tối ưu hóa cho các đơn vị kinh doanh chẳng hạn như: bộ phận bán hàng, bộ phận chịu trách nhiệm về hiệu suất của toàn công ty nhằm nắm bắt khả năng bán hàng hiện tại, dự báo tình hình kinh doanh trong tương lai

Ngôn ngữLink dùng thửIDPW
Tiếng Anh

english.topeoffice.com

en01
en02
en03
topeoffice
Tiếng Việt

vietnam.topeoffice.com

vn01
vn02
vn03
topeoffice
Indonesia

indonesia.topeoffice.com

id01
id02
id03
topeoffice
Tây Ban Nha

espanol.topeoffice.com

es01
es02
es03
topeoffice
Hàn Quốc

korea.topeoffice.com

kr01
kr02
kr03
topeoffice
Trung Quốc

china.topeoffice.com

cn01
cn02
cn03
topeoffice
Nhật Bản

japan.topeoffice.com

jp01
jp02
jp03
topeoffice
Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống
Tải xuống
Tải xuống

Một phần mềm được tối ưu hóa cho các đơn vị kinh doanh chẳng hạn như: bộ phận bán hàng, bộ phận chịu trách nhiệm về hiệu suất của toàn công ty nhằm nắm bắt khả năng bán hàng hiện tại, dự báo tình hình kinh doanh trong tương lai

Ngôn ngữCấp bậc UserLink dùng thửIDPW
Tiếng AnhCEO

Link đăng nhập

sme1@itcs.comsme123!@#
Tiếng AnhTeam Leader

Link đăng nhập

sme2@itcs.comsme123!@#
Tiếng AnhNhân viên Kinh doanh

Link đăng nhập

sme3@itcs.comsme123!@#
Vietnam & Indonesia Link dành cho tiếng Việt và Bahasa Indonesia sẽ khởi chạy vào tháng 6
Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống

Phần mềm "Quản lý hỗ trợ khách hàng" được tối ưu hóa nhằm phục vụ các Doanh nghiệp có nhiều nhân viên tư vấn- chăm sóc khách hàng.

Ngôn ngữCấp bậc UserLink dùng thửIDPW
Tiếng AnhManager

Link đăng nhập

itcloudseaen2@onionfive.ioitcloudseaen@2
Staff

Link đăng nhập

itcloudseaen3@onionfive.ioitcloudseaen@3
Tiếng ViệtManager

Link đăng nhập

itcloudseavn2@onionfive.ioitcloudseavn@2
Staff

Link đăng nhập

itcloudseavn3@onionfive.ioitcloudseavn@3
IndonesiaManager

Link đăng nhập

itcloudseaid2@onionfive.io itcloudseaid@2
Staff

Link đăng nhập

itcloudseaid3@onionfive.io itcloudseaid@3
Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống
Tải xuống
Tải xuống

Một dịch vụ CNTT tương tự MS365 hoặc Gsuite, được sử dụng để quản lý tài liệu, quản lý công việc và tăng cường giao tiếp trong tổ chức.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

ID

en01
en02
en03

PW

topeoffice

Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ID

vn01
vn02
vn03

PW

topeoffice

Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống

Ngôn ngữ

Indonesia

ID

id01
id02
id03

PW

topeoffice

Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống

Ngôn ngữ

Tây Ban Nha

ID

es01
es02
es03

PW

topeoffice

Ngôn ngữ

Hàn Quốc

ID

kr01
kr02
kr03

PW

topeoffice

Ngôn ngữ

Trung Quốc

ID

cn01
cn02
cn03

PW

topeoffice

Ngôn ngữ

Nhật Bản

ID

jp01
jp02
jp03

PW

topeoffice

Một phần mềm được tối ưu hóa cho các đơn vị kinh doanh chẳng hạn như: bộ phận bán hàng, bộ phận chịu trách nhiệm về hiệu suất của toàn công ty nhằm nắm bắt khả năng bán hàng hiện tại, dự báo tình hình kinh doanh trong tương lai

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Cấp bậc User

CEO

ID

sme1@itcs.com

PW

sme123!@#

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Cấp bậc User

Trưởng nhóm

ID

sme2@itcs.com

PW

sme123!@#

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Cấp bậc User

Nhân viên

ID

sme3@itcs.com

PW

sme123!@#

Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống

Link dành cho tiếng Việt và Bahasa Indonesia sẽ khởi chạy vào tháng 6

Phần mềm "Quản lý hỗ trợ khách hàng" được tối ưu hóa nhằm phục vụ các Doanh nghiệp có nhiều nhân viên tư vấn- chăm sóc khách hàng.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Cấp bậc User

Manager

Test link

ID

itcloudseaen2@onionfive.io

PW

itcloudseaen@2

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Cấp bậc User

Staff

Test link

ID

itcloudseaen3@onionfive.io

PW

itcloudseaen@3

User Easy Manual EN
Tải xuống

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Cấp bậc User

Manager

Test link

ID

itcloudseavn2@onionfive.io

PW

itcloudseavn@2

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Cấp bậc User

Staff

Test link

ID

itcloudseavn3@onionfive.io

PW

itcloudseavn@3

User Easy Manual VN
Tải xuống

Ngôn ngữ

Indonesia

Cấp bậc User

Manager

Test link

ID

itcloudseaid2@onionfive.io

PW

itcloudseaid@2

Ngôn ngữ

Indonesia

Cấp bậc User

Staff

Test link

ID

itcloudseaid3@onionfive.io

PW

itcloudseaid@3

User Easy Manual ID
Tải xuống

Phần mềm dành cho các gian hàng Thương mại điện tử, xây dựng trung tâm mua sắm tự động bao gồm các video trên Youtube.

Service Function
  View Details

Một loại giao thức mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, với thị phần lớn nhất trên toàn thế giới.

Service Function
  View Details

Nếu bạn cần Hướng dẫn sử dụng nâng cao, Hướng dẫn sử dụng dành cho quản trị viên vui lòng liên hệ: itcloudsea@dnkinno.com 

Giải pháp được tối ưu hóa phù hợp sự tăng trưởng nhanh chóng

của thị trường phần mềm CNTT Đông Nam Á

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế        Dân số

        4~7%                              660 Triệu

     Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế        Dân số 

               4~7%                  660 Triệu

Indonesia270 Triệu
Philippines108 Triệu
Việt Nam97 Triệu
Thái Lan69 Triệu
Myanmar54 Triệu
Malaysia32 Triệu
Cambodia16 Triệu
Lào7 Triệu
Singapore6 Triệu

Hệ thống Đại lý
của IT Cloud Sea tại Châu Á

Indonesia

Việt Nam

Hàn Quốc

Thái Lan

Malaysia

Processing

Philippines

Processing

Hệ thống Đại lý
của IT Cloud Sea tại Châu Á

Thị Trường CNTT Châu Á
Itcloudsea.com đang cung cấp 5 dịch vụ CNTT + tại 4 quốc gia + với 32 đối tác (cuối năm 2021)
Mục tiêu sẽ cung cấp 30 dịch vụ CNTT + tại 6 quốc gia + với 100 đại lý trong tương lai.

Thị Trường CNTT Châu Á

Đối Tác Bán Hàng

Với tư cách là đơn vị bán lẻ, bạn có thể cung cấp hơn 30 dịch vụ CNTT đến khách hàng của bạn trong tương lai.

Đối Tác Cung Cấp

Với tư cách là đối tác cung cấp, dịch vụ CNTT của bạn sẽ được bán tại 6 quốc gia + đến hàng 100 nhà bán lẻ

Đối Tác Bán Hàng

Đối Tác Cung Cấp

Với tư cách là đơn vị bán lẻ, bạn có thể cung cấp hơn 30 dịch vụ CNTT to your customers.

Với tư cách là đối tác cung cấp, dịch vụ CNTT của bạn sẽ được bán tại 6 quốc gia + đến hàng 100 nhà bán lẻ

Thank you!

Your application is sent successfully.