English Top E-Office
cong-cu-quan-ly-du-an

[CEO view] Tôi gặp khó khăn khi không theo dõi được tiến độ công việc của nhân viên.

Tại Top E- office, chức năng Dự án cho phép thiết lập dự án cùng số lượng người tham gia với vai trò cụ thể. Trong đó, tôi có thể lên danh sách các công việc cần thiết và phân công cho từng người trong nhóm. Nhân viên sẽ cập nhật công việc lên hệ thống. Tôi có thể theo dõi được cụ thể quá trình làm việc của từng người dựa vào báo cáo của họ. Từ đó, tôi có thể nhắc nhở hoặc phân công làm lại thông qua hệ thống.

English Top E-Office
van-phong-dien-tu

Văn phòng điện tử là gì? Các lợi ích khi sử dụng văn phòng điện tử?

Có thể hiểu đơn giản văn phòng điện tử là hệ thống phần mềm sử dụng các thiết bị kết nối với internet giúp các thao tác văn phòng bằng giấy tờ, thủ công sẽ được thay thế xử lí trên máy tính. Mọi công văn, giấy tờ, đề xuất, báo cáo đều được xử lý và lưu trữ trên một hệ thống.

Thank you!

Your application is sent successfully.