Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Chức năng 1: Hệ thống Ticket

Ticket là gì? Ticket là yêu cầu của khách hàng
Yêu cầu của khách hàng từ tất cả các kênh như Twitter, Facebook, Email,... được gọi là Ticket

Chức năng chi tiết
Ticket có thể được quản lý bằng cách phân loại thành các hạng mục ví dụ như tất cả Ticket, Ticket của tôi, Ticket của nhóm, Ticket bị chặn, Ticket bị xoá

Chức năng 2: Bộ lọc Ticket

Có thể tìm kiếm Ticket từ các kênh đã chọn như email, Twitter, Facebook, Google Play, Trang chủ,...

Chức năng 3: Phân loại trạng thái

Yêu cầu của khách hàng có thể được phân loại thành các nhóm như Mới, Đang xử lý, Đang chờ xử lý, Đã giải quyết, đã được xử lý

Chức năng 4: Phân loại theo độ quan trọng

Yêu cầu của khách hàng có thể được phân loại theo mức độ quan trọng để xử lý như: Thấp, Bình thường, Cao, Khẩn cấp

Chức năng 5: Trả lời hàng loạt

Trong trường hợp một câu trả lời tương tự được lặp đi lặp lại nhiều lần, có thể trả lời một lần cho nhiều Ticket cùng lúc

Chức năng 6: Chuyển ngữ Ticket và dịch câu trả lời

Có thể sử dụng tính năng dịch thuật khi nhận hoặc trả lời yêu cầu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau

Chức năng 7: Chỉ định người phụ trách

Trong trường hợp trung tâm chăm sóc khách hàng có quy mô tổ chức lớn, người quản lý có thể chỉ định Ticket cho từng nhóm/từng nhân viên tự động

Chức năng 8: Quản lý khách hàng VIP hoặc khách hàng Blacklist (danh sách đen)

Thông thường, tất cả khách hàng sẽ được tự động phân loại là khách hàng bình thường.

Trong một vài trường hợp, thay đổi thông tin khách hàng sang khách hàng VIP hoặc khách hàng Blacklist nhằm phân loại khách hàng giúp dễ quản lý hơn.

Chức năng nâng cao

Chức năng 9: Quản lý theo đơn vị kinh doanh


Trong trường hợp, một trung tâm chăm sóc khách hàng vừa xử lý Ticket của Công ty bạn vừa hỗ trợ xử lý Ticket của Đối tác thì tất cả Ticket sẽ được quản lý riêng biệt theo từng đơn vị kinh doanh.

Đây là một tính năng rất hay, một trung tâm khách hàng có thể hỗ trợ chăm sóc khách hàng cho nhiều doanh nghiệp và nhiều công ty đối tác

Chức năng 10: Xây dựng trang chủ chuyên biệt cho Trung tâm chăm sóc khách hàng

Có thể xây dựng một trang chủ chuyên hỗ trợ khách hàng, cho phép giao tiếp trực tiếp với khách hàng miễn phí

Tăng cường hiệu quả của trung tâm khách hàng thông qua thông báo, Danh sách các câu hỏi thường gặp,...

Thank you!

Your application is sent successfully.