Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23


Miễn phí thiết lập
và bảo trìĐơn giá

(user/tháng)

300.000

VND

(Chưa bao gồm thuế)

Tốc độ công việc

 

Tăng

Mức độ hài lòng khách hàngTăng
Số lượng ticketGiảm
Số lượng người dùng đang sử dụng

200,000 User

Số lượng người dùng đang sử dụng
+300 businesses

Với 300,000 vnd, bạn có thể tiết kiệm được 32% chi phí nhân sự

OQUPIE khả dụng với 4 ngôn ngữ

Sẵn sàng cung cấp tài khoản dùng thử!

Ngôn ngữCấp bậc UserLink dùng thửIDPW
Tiếng AnhManager

Link đăng nhập

itcloudseaen2@onionfive.ioitcloudseaen@2
Staff

Link đăng nhập

itcloudseaen3@onionfive.ioitcloudseaen@3
Tiếng ViệtManager

Link đăng nhập

itcloudseavn2@onionfive.ioitcloudseavn@2
Staff

Link đăng nhập

itcloudseavn3@onionfive.ioitcloudseavn@3
IndonesiaManager

Link đăng nhập

itcloudseaid2@onionfive.io itcloudseaid@2
Staff

Link đăng nhập

itcloudseaid3@onionfive.io itcloudseaid@3

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Cấp bậc User

Manager

Test link

ID

itcloudseaen2@onionfive.io

PW

itcloudseaen@2

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Cấp bậc User

Staff

Test link

ID

itcloudseaen3@onionfive.io

PW

itcloudseaen@3

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Cấp bậc User

Manager

Test link

ID

itcloudseavn2@onionfive.io

PW

itcloudseavn@2

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Cấp bậc User

Staff

Test link

ID

itcloudseavn3@onionfive.io

PW

itcloudseavn@3

Ngôn ngữ

Indonesia

Cấp bậc User

Manager

Test link

ID

itcloudseaid2@onionfive.io

PW

itcloudseaid@2

Ngôn ngữ

Indonesia

Cấp bậc User

Staff

Test link

ID

itcloudseaid3@onionfive.io

PW

itcloudseaid@3

Thank you!

Your application is sent successfully.