Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

 Groupware (=Văn phòng điện tử hay văn phòng trực tuyến) là phần mềm quản trị doanh nghiệp tương tự như G-Suite / MS365

Top E-Office là dịch vụ CNTT với hơn 200,000 Người dùng.

62% Doanh nghiệp Hàn Quốc đang sử dụng phần mềm Top Eoffice để quản lý dự án, quản trị nhân sự, trang thiết bị công ty và họ đã có được những hiệu quả sau khi sử dụng Top Eoffice. 

Chi phí hợp lý chỉ 20k /User/tháng.

62%

Doanh nghiệp Hàn Quốc

200.000

Người dùng trên toàn cầu

BẢNG GIÁ VÀ CHỨC NĂNG

4 CHỨC NĂNG

VND20.000
user / tháng
ĐĂNG KÝ

7 CHỨC NĂNG

VND45.000
user / tháng
ĐĂNG KÝ

11 CHỨC NĂNG

VND70.000
user / tháng
ĐĂNG KÝ
Dịch vụ của Top E-Office

TÍNH NĂNG VÀ BẢNG GIÁ

4 chức năng

VND20.000user/ Tháng
Đăng ký

7 chức năng

VND45.000user/ Tháng
đăng ký

11 chức năng

VND70.000user/ Tháng
đăng ký

Starter

4 Chức năng            15 Tính năng

MAIL

LỊCH

TO-DO

DANH BẠ

Thêm các tính năng bổ sung

NỀN TẢNG WEB

MOBILE APP

PC MESSENGER

MOBILE MESSENGER

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

Hơn 300 Doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của IT Cloud Sea

Thank you!

Your application is sent successfully.