Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Dịch vụ CNTT

Một phần mềm được tối ưu hóa cho các đơn vị kinh doanh chẳng hạn như: bộ phận bán hàng, bộ phận chịu trách nhiệm về hiệu suất của toàn công ty nhằm nắm bắt khả năng bán hàng hiện tại, dự báo tình hình kinh doanh trong tương lai

Ngôn ngữLink dùng thửIDPW
Tiếng Anh

english.topeoffice.com

en01
en02
en03
topeoffice
Tiếng Việt

vietnam.topeoffice.com

vn01
vn02
vn03
topeoffice
Indonesia

indonesia.topeoffice.com

id01
id02
id03
topeoffice
Tây Ban Nha

espanol.topeoffice.com

es01
es02
es03
topeoffice
Hàn Quốc

korea.topeoffice.com

kr01
kr02
kr03
topeoffice
Trung Quốc

china.topeoffice.com

cn01
cn02
cn03
topeoffice
Nhật Bản

japan.topeoffice.com

jp01
jp02
jp03
topeoffice
Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống
Tải xuống
Tải xuống

Một phần mềm được tối ưu hóa cho các đơn vị kinh doanh chẳng hạn như: bộ phận bán hàng, bộ phận chịu trách nhiệm về hiệu suất của toàn công ty nhằm nắm bắt khả năng bán hàng hiện tại, dự báo tình hình kinh doanh trong tương lai

Ngôn ngữCấp bậc UserLink dùng thửIDPW
Tiếng AnhCEO

Link đăng nhập

sme1@itcs.comsme123!@#
Tiếng AnhTeam Leader

Link đăng nhập

sme2@itcs.comsme123!@#
Tiếng AnhNhân viên Kinh doanh

Link đăng nhập

sme3@itcs.comsme123!@#
Vietnam & Indonesia Link dành cho tiếng Việt và Bahasa Indonesia sẽ khởi chạy vào tháng 6
Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống

Phần mềm "Quản lý hỗ trợ khách hàng" được tối ưu hóa nhằm phục vụ các Doanh nghiệp có nhiều nhân viên tư vấn- chăm sóc khách hàng.

Ngôn ngữCấp bậc UserLink dùng thửIDPW
Tiếng AnhManager

Link đăng nhập

itcloudseaen2@onionfive.ioitcloudseaen@2
Staff

Link đăng nhập

itcloudseaen3@onionfive.ioitcloudseaen@3
Tiếng ViệtManager

Link đăng nhập

itcloudseavn2@onionfive.ioitcloudseavn@2
Staff

Link đăng nhập

itcloudseavn3@onionfive.ioitcloudseavn@3
IndonesiaManager

Link đăng nhập

itcloudseaid2@onionfive.io itcloudseaid@2
Staff

Link đăng nhập

itcloudseaid3@onionfive.io itcloudseaid@3
Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống
Tải xuống
Tải xuống

Một dịch vụ CNTT tương tự MS365 hoặc Gsuite, được sử dụng để quản lý tài liệu, quản lý công việc và tăng cường giao tiếp trong tổ chức.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

ID

en01
en02
en03

PW

topeoffice

Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

ID

vn01
vn02
vn03

PW

topeoffice

Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống

Ngôn ngữ

Indonesia

ID

id01
id02
id03

PW

topeoffice

Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống

Ngôn ngữ

Tây Ban Nha

ID

es01
es02
es03

PW

topeoffice

Ngôn ngữ

Hàn Quốc

ID

kr01
kr02
kr03

PW

topeoffice

Ngôn ngữ

Trung Quốc

ID

cn01
cn02
cn03

PW

topeoffice

Ngôn ngữ

Nhật Bản

ID

jp01
jp02
jp03

PW

topeoffice

Một phần mềm được tối ưu hóa cho các đơn vị kinh doanh chẳng hạn như: bộ phận bán hàng, bộ phận chịu trách nhiệm về hiệu suất của toàn công ty nhằm nắm bắt khả năng bán hàng hiện tại, dự báo tình hình kinh doanh trong tương lai

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Cấp bậc User

CEO

ID

sme1@itcs.com

PW

sme123!@#

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Cấp bậc User

Trưởng nhóm

ID

sme2@itcs.com

PW

sme123!@#

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Cấp bậc User

Nhân viên

ID

sme3@itcs.com

PW

sme123!@#

Tài liệu hướng dẫn cơ bản
Tải xuống

Link dành cho tiếng Việt và Bahasa Indonesia sẽ khởi chạy vào tháng 6

Phần mềm "Quản lý hỗ trợ khách hàng" được tối ưu hóa nhằm phục vụ các Doanh nghiệp có nhiều nhân viên tư vấn- chăm sóc khách hàng.

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Cấp bậc User

Manager

Test link

ID

itcloudseaen2@onionfive.io

PW

itcloudseaen@2

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Cấp bậc User

Staff

Test link

ID

itcloudseaen3@onionfive.io

PW

itcloudseaen@3

User Easy Manual EN
Tải xuống

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Cấp bậc User

Manager

Test link

ID

itcloudseavn2@onionfive.io

PW

itcloudseavn@2

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Cấp bậc User

Staff

Test link

ID

itcloudseavn3@onionfive.io

PW

itcloudseavn@3

User Easy Manual VN
Tải xuống

Ngôn ngữ

Indonesia

Cấp bậc User

Manager

Test link

ID

itcloudseaid2@onionfive.io

PW

itcloudseaid@2

Ngôn ngữ

Indonesia

Cấp bậc User

Staff

Test link

ID

itcloudseaid3@onionfive.io

PW

itcloudseaid@3

User Easy Manual ID
Tải xuống

Phần mềm dành cho các gian hàng Thương mại điện tử, xây dựng trung tâm mua sắm tự động bao gồm các video trên Youtube.

Service Function
  View Details

Một loại giao thức mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, với thị phần lớn nhất trên toàn thế giới.

Service Function
  View Details

Nếu bạn cần Hướng dẫn sử dụng nâng cao, Hướng dẫn sử dụng dành cho quản trị viên vui lòng liên hệ: itcloudsea@dnkinno.com 

Thank you!

Your application is sent successfully.