Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Giải pháp được tối ưu hóa phù hợp sự tăng trưởng nhanh chóng

của thị trường phần mềm CNTT Đông Nam Á

Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế        Dân số

        4~7%                              660 Triệu

     Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế        Dân số 

               4~7%                  660 Triệu

Indonesia270 Triệu
Philippines108 Triệu
Việt Nam97 Triệu
Thái Lan69 Triệu
Myanmar54 Triệu
Malaysia32 Triệu
Cambodia16 Triệu
Lào7 Triệu
Singapore6 Triệu

Hệ thống Đại lý
của IT Cloud Sea tại Châu Á

Indonesia

Việt Nam

Hàn Quốc

Thái Lan

Malaysia

Processing

Philippines

Processing

Hệ thống Đại lý
của IT Cloud Sea tại Châu Á

Thị Trường CNTT Châu Á
Itcloudsea.com đang cung cấp 5 dịch vụ CNTT + tại 4 quốc gia + với 32 đối tác (cuối năm 2021)
Mục tiêu sẽ cung cấp 30 dịch vụ CNTT + tại 6 quốc gia + với 100 đại lý trong tương lai.

Thị Trường CNTT Châu Á

Đối Tác Bán Hàng

Với tư cách là đơn vị bán lẻ, bạn có thể cung cấp hơn 30 dịch vụ CNTT đến khách hàng của bạn trong tương lai.

Đối Tác Cung Cấp

Với tư cách là đối tác cung cấp, dịch vụ CNTT của bạn sẽ được bán tại 6 quốc gia + đến hàng 100 nhà bán lẻ

Đối Tác Bán Hàng

Đối Tác Cung Cấp

Với tư cách là đơn vị bán lẻ, bạn có thể cung cấp hơn 30 dịch vụ CNTT to your customers.

Với tư cách là đối tác cung cấp, dịch vụ CNTT của bạn sẽ được bán tại 6 quốc gia + đến hàng 100 nhà bán lẻ

Thank you!

Your application is sent successfully.