Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Quy Trình Trở Thành Đối tác Bán Hàng

Đăng Ký Trở Thành Đại lý

Thẩm định
Đại lý

Thiết lập
ID/PW

Lựa chọn phần mềm

Ký kết
Hợp đồng

Trong trường hợp không có phiên bản ngôn ngữ của bạn
1. Hợp tác dịch Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh sang ngôn ngữ của bạn
2. Đối tác được cung cấp độc quyền dịch vụ trong vòng một năm khi đang thực hiện dịch thuật

Thanh toán: Trả sau (có thể thỏa thuận trong trường hợp sử dụng Paypal hoặc các phương thức thanh toán khác)

Chi phí ban đầu: không yêu cầu

Lợi nhận trung bình: 30% ~ 40%

Đối tượng: cá nhân hoặc doanh nghiệp đều có thể trở thành Đại lý

Quy trình trở thành đối tác cung cấp phần mềm CNTT

Đăng ký thành đối tác cung cấp phần mềm

Thẩm định
Đại lý

Thiết lập
ID/PW

Lựa chọn phần mềm

Ký kết hợp đồng cung cấp

Trong trường hợp phần mềm của bạn không hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, hãy đảm bảo các điều kiện dưới đây.
1. Cung cấp phần mềm với 2 phiên bản cơ bản là Ngôn ngữ bản xứ và tiếng Anh
2. Cung cấp Hướng dẫn sử dụng (ngôn ngữ bản xứ và tiếng Anh)
3. Hợp tác để cung cấp thêm các loại ngôn ngữ khác nếu được Đại lý tại các Quốc gia khác yêu cầu.

Thanh toán: Trả sau (có thể thỏa thuận trong trường hợp sử dụng Paypal hoặc các phương thức thanh toán khác)

Bán dịch vụ của bạn đến 31 Đại lý khác

Dịch vụ CNTT đa dạng

Lợi nhuận hấp dẫn

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Hỗ trợ đào tạo

Thank you!

Your application is sent successfully.