Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Trang chủ

Nắm bắt tất cả tình hình kinh doanh cùng lúc

Cùng lúc xem được tất cả các thông tin cần thiết như tiến độ các dự án đang tiến hành, doanh thu, trở ngại, lịch trình tiếp theo

Dự án bán hàng

Kiểm tra được tiến độ của tất cả dự án theo từng giai đoạn bán hàng

Hiển thị danh sách tất cả các dự án mà bạn đang thực hiện theo từng giai đoạn bán hàng
Thu thập và cung cấp các thông tin quan trọng như khách hàng liên quan, người tham dự, giá trị...

Tiến trình bán hàng theo thời gian

Nắm bắt được tất cả các trường hợp đang tiến hành từng ngày

Chức năng đặc biệt

Tự động đề xuất các hoạt động bán hàng trước đây, và các trường hợp bán hàng tương tự bằng thuật toán

Dựa trên thuật toán tự phát triển, tự động đề xuất các dự án bán hàng đang thực hiện và các dự án tương tự cho từng người dùng
Cung cấp thông tin về các hoạt động bán hàng trước đây của một khách hàng cụ thể

Bạn có thể xem được tất cả doanh thu bán hàng của Bộ phận

Thậm chí có hàng chục đội nhóm và hơn trăm nhân viên bán hàng thì bạn vẫn có thể thấy được tổng doanh thu trên một màn hình.

Nhóm trưởng có thể kiển tra doanh thu của các thành viên

Giám đốc Kinh doanh hoặc CEO có thể kiểm tra doanh thu tổng thể của công ty

Nhân viên sẽ xem được các hoạt động bán hàng và doanh thu tương ứng của họ

Quản lý thông tin khách hàng là một trong những năng lực cạnh tranh của Công ty

Mỗi thông tin khách hàng là một tài sản quan trọng của Công ty

Các nhân viên càng chia sẻ thông tin khách hàng thì lực lượng bán hàng càng mạnh

Bạn cũng có thể kiểm tra được nhân viên nào có hoặc không nhập thông tin khách hàng.

Quản lý các khoản Doanh thu thực được tạo ra từ Doanh thu dự kiến.

Tổng doanh thu của các dự án đang tiến hành được xem là Doanh thu dự kiến

Một phần của doanh thu dự kiến được chuyển đổi thành doanh thu bán hàng thực tế

Không có Doanh thu dự kiến sẽ không có Doanh thu thực

Thank you!

Your application is sent successfully.