Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Chi phí hợp lý

[DV] Xác thực tên miền

Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
DV Positive Single $50.00015-10 phút
DV Sectigo Single$500.00015-10 phút
DV Positive Wildcard$50.00015-10 phút
DV Essential Certificate$10.00015-10 phút
DV Essential Wilcard Certificate$50.00015-10 phút
DV Positive Multi Domain$50.00015-10 phút

Thời gian phát hành là thời gian được bắt đầu tính từ khi hoàn tất xác thực tên miền và các chứng từ khác (nếu có)

[OV] Xác thực Doanh nghiệp

Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
OV instantSSL $50.000112-72 Giờ
OV instantSSL Pro$100.000112-72 Giờ
OV PremiumSSL$250.000112-72 Giờ
OV Enterprise SSL$1.500.000112-72 Giờ
OV Enterprise Pro$250.000112-72 Giờ
OV PremiumSSL Wildcard$250.000112-72 Giờ
OV Enterprise Pro Wildcard$1.500.000112-72 Giờ
OV UCC$1.000.000112-72 Giờ
OV Multi Domain Certificate$1.000.000112-72 Giờ

Thời gian phát hành là thời gian được bắt đầu tính từ khi hoàn tất xác thực tên miền và các chứng từ khác (nếu có)

[EV] Xác thực mở rộng

Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
EV Positive Single $1.000.000124-48 Giờ
EV Positive MDC$1.000.000124-48 Giờ
EV Sectigo Single$1.750.000124-48 Giờ
EV Sectigo MDC$1.750.000124-48 Giờ

Thời gian phát hành là thời gian được bắt đầu tính từ khi hoàn tất xác thực tên miền và các chứng từ khác (nếu có)

Code Signing

Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
Code Signing 112-72 Giờ
212-72 Giờ
312-72 Giờ
EV Code Signing 112-72 Giờ
212-72 Giờ
312-72 Giờ

Thời gian phát hành là thời gian được bắt đầu tính từ khi hoàn tất xác thực tên miền và các chứng từ khác (nếu có)

[DV] Xác thực tên miền

Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
DV Positive SSL $ 50.00015-10 phút
DV Sectigo SSL Single$ 500.00015-10 phút
DV Positive SSL Wildcard$ 50.00015-10 phút
DV Essential SSL Certificate$ 10.00015-10 phút
DV Essential SSL Wilcard Certificate$ 50.00015-10 phút
DV Positive SSL Multi Domain$ 50.00015-10 phút

Thời gian phát hành là thời gian được bắt đầu tính từ khi hoàn tất xác thực tên miền và các chứng từ khác (nếu có)

[OV] Xác thực Doanh nghiệp

Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
OV instantSSL $ 50.000112-24 giờ
OV instantSSL Pro$ 100.000112-24 giờ
OV PremiumSSL$ 250.000112-24 giờ
OV Enterprise SSL$ 1.500.000112-24 giờ
OV Enterprise SSL Pro$ 250.000112-24 giờ
OV PremiumSSL Wildcard$ 250.000112-24 giờ
OV Enterprise SSL Pro Wildcard$ 1.500.000112-24 giờ
OV UCC$ 1.000.000112-24 giờ
OV Multi Domain SSL Certificate$ 1.000.000112-24 giờ

Thời gian phát hành là thời gian được bắt đầu tính từ khi hoàn tất xác thực tên miền và các chứng từ khác (nếu có)

Thank you!

Your application is sent successfully.