Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

SSL Certificate

Global Market Share

Tại sao khách hàng hài lòng với dịch vụ SSL của “Itcloudsea”?

  • Không có độ trễ thời gian trong việc xác minh DCV
    Vì các trung tâm xác minh đặt tại Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc
  • Hỗ trợ kinh doanh và xác minh DCV bằng ngôn ngữ bản xứ và tiếng Anh.
  • Là dịch vụ đã được chứng nhận, đáng tin cậy, có đối tác kinh doanh ở 5 quốc gia khác nhau. (Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc)
  • Sở hữu chứng nhận đối tác từ SECTIGO

Chứng chỉ Sectigo SSL và Bảng giá

Về máy chủ bảo mật

Một máy chủ bảo mật là máy chủ web với chức năng mã hoá thông tin cá nhân, truyền và nhận những thông tin đấy trên mạng. Không cần cài đặt phần cứng đặc biệt cho mục đích này. Thay vào đó, một chứng chỉ (ví dụ như chứng chỉ SSL) hoặc phần mềm mã hoá (ở dạng một chương trình ứng dụng) được cài đặt trên máy chủ web và cho phép các nội dung giao tiếp được mã hoá

 

Một ví dụ điển hình về việc truyền thông tin cá nhân trên mạng là khi dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu của một người để đăng nhập hoặc nhập thông tin để đăng ký thành viên trên một trang web. Nếu một giải pháp bảo mật máy chủ đã được cài đặt trên máy chủ web, thông tin cá nhân được nhập sẽ được mã hoá để ngăn chặn việc để lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba và được truyền đi một cách an toàn.

Mã hóa thông tin cá nhân người dùng khi truyềnvà nhận thông tin

Ngay cả khi bên thứ 3 lấy cắp công thông tin, thì thông tin cũng không thể xác thực bởi vì chúng đã được mã hóa

Chứng chỉ Sectigo SSL và Bảng giá

[DV] Xác thực tên miền

Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
DV Positive single $50.00015-10 phút
DV Sectigo Single$500.00015-10 phút
DV Positive Wildcard$50.00015-10 phút

Thời gian phát hành là thời gian được bắt đầu tính từ khi hoàn tất xác thực tên miền và các chứng từ khác (nếu có)

[OV] Xác thực Doanh nghiệp

Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
OV Instant Single $50.000112-24 Giờ
OV Premium Wildcard$250.000112-24 Giờ
OV UCC$1.000.000112-24 Giờ
OV Multi Domain Certificate$1.000.000112-24 Giờ

Thời gian phát hành là thời gian được bắt đầu tính từ khi hoàn tất xác thực tên miền và các chứng từ khác (nếu có)

[EV] Xác thực mở rộng

Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
EV Positive Single $1.000.000148-72 Giờ
EV Sectigo Single$500.000148-72 Giờ

Thời gian phát hành là thời gian được bắt đầu tính từ khi hoàn tất xác thực tên miền và các chứng từ khác (nếu có)

Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
Code Signing 112-72 Giờ
212-72 Giờ
312-72 Giờ

Thời gian phát hành là thời gian được bắt đầu tính từ khi hoàn tất xác thực tên miền và các chứng từ khác (nếu có)

Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
DV Positive SSL single $ 50.00015-10 phút
DV Sectigo SSL Single$ 500.00015-10 phút
DV Positive SSL Wildcard$ 50.00015-10 phút

Thời gian phát hành là thời gian được bắt đầu tính từ khi hoàn tất xác thực tên miền và các chứng từ khác (nếu có)

Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
OV Instant SSL $ 50.000112-24 giờ
OV Premium SSL$ 250.000112-24 giờ
OV UCC$ 1.000.000112-24 giờ
OV Multi Domain SSL Certificate$ 1.000.000112-24 giờ

Thời gian phát hành là thời gian được bắt đầu tính từ khi hoàn tất xác thực tên miền và các chứng từ khác (nếu có)

Thời gian phát hành là thời gian được bắt đầu tính từ khi hoàn tất xác thực tên miền và các chứng từ khác (nếu có)

Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
EV Positive SSL $ 1.000.000148-72 giờ
DV Sectigo SSL Single$ 500.000148-72 giờ
Tên chứng chỉPriceBảo hiểmKỳ hạn (năm)Mức độ bảo mậtThời gian phát hành
Code Signing 112-72 giờ
212-72 giờ
312-72 giờ

Thank you!

Your application is sent successfully.